Proizvodnja

Priključne komore

Koriste se u kombinaciji sa kvadratnim ili okruglim difuzorima. Izrađuju se od pocinčanog lima, kvadratnog ili okruglog oblika.

PK-K priključna komora

Priključna komora pravokutnog oblika.

PK-O priključna komora

Priključna komora okruglog oblika.

PB Priključne kutije za rešetke

Priključne kutije za rešetke