Proizvodnja

Kvadratni i okrugli difuzori

Namijenjen za dovod i odvod zraka u prostorijama visine od 2,6 do 4m. Ploča distributera je izrađena od čeličnog lima i standardno plastificirana u RAL 9010 ( dostupno u svim bojama)

KDS Stropni distributer

KD-1 Kvadratnog ili okruglog oblika. Pogodan za ugradnju u spušteni strop.
Materijal: Čelični lim.
Površina: Plastificirano u RAL 9010 ili na zahtjev.

KDV Stropni distributer

Pogodan za ugradnju u spušteni strop. Sa ugrađenim deflektorima za usmjeravanje i regulaciju zraka. Materijal: Čelični lim. Površina: Plastificirano u RAL 9010 ili na zahtjev.

KDU Stropni distributer

Pogodan za ugradnju u spušteni strop. Sa ugrađenim deflektorima za usmjeravanje i regulaciju zraka. Materijal: Čelični lim. Površina: Plastificirano u RAL 9010 ili na zahtjev.

KDK Stropni distributer

Pogodan za ugradnju u spušteni strop. Sa ugrađenim deflektorima za usmjeravanje i regulaciju zraka. Materijal: Čelični lim. Površina: Plastificirano u RAL 9010 ili na zahtjev.