Proizvodnja

Spiro cijevi i fazonski komadi

Ventilacioni kanali okruglog oblika sa fazonskim komadima. U zavisnosti od zahtjeva mogu biti izrađeni od crnog lima, pocinčanog lima, alumijuma ili inox-a.

Spiro cijevi i fazonski komadi