Proizvodnja

Regulacione zaklopke

Koriste za regulaciju tlaka i protoka zraka u sistemima ventilacije. Na zahtjev je moguća ugradnja motornog pogona.

RKP Regulaciona klapna

RZ- regulaciona žaluzina