Proizvodnja

Prigušivači buke

Upotrebljava se za prigušenje zvuka ventilatora i klima komora. Ugrađuju se u sistem ventilacionih kanala pomoću ugrađenih prirubnica. Mogu biti kvadratnog ili cilindričnog oblika.

PBC 50

Ugradnja u okrugle kanale

PBC 100

Ugradnja u okrugle kanale